Η συμμόρφωση προς τη Μεσογειακή δίαιτα και η κατάσταση της υγείας: μία μετα-ανάλυση

Η συμμόρφωση προς τη Μεσογειακή δίαιτα και η κατάσταση της υγείας: μία μετα-ανάλυση Sofi F, Cesari F, Abbate R, Gensini GF, Casini A. Adherence to a Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ 2008; 11: 337:a1344. doi: 10.1136/bmj.a1344 Πρόκειται για

Η νυχτερινή βάρδια επικίνδυνη για εμφάνιση διαβήτη

Βάζοντας το ρολόι ενάντια στο βιολογικό μας ρολόι, η νυχτερινή βάρδια μπορεί να προκαλέσει διαβήτη και παχυσαρκία. Όσοι δουλεύουν σε νυχτερινή βάρδια βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο μα εμφανίσουν παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιοπάθεια. Γιατί συμβαίνει αυτό; Νέα έρευνα δείχνει οτι ο