Εξ' αποστάσεως συνεδρίες

χωρίς διαφορά στα αποτελέσματα

Στη νέα εποχή που ζούμε μπορούμε πλέον να κάνουμε τις συνεδρίες μας εξ' αποστάσεως, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που μας προσφέρει. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται, με την ίδια λογική και μεθοδολογία όπως και δια ζώσης, με τη χρήση Skype, Viber, Email ή και τηλεφωνικά. Οι συνεδρίες ακολουθούν την εξής διαδικασία:

  1. Λήψη ιστορικού (διατροφικού, ιατρικού και φυσικής δραστηριότητας), υπολογισμός ενεργειακών αναγκών του ατόμου και στοχοθεσία
  2. Διαμόρφωση εξατομικευμένου διατροφικού προγράμματος ώστε να καλύπτονται οι ατομικές ανάγκες του καθενός, σύμφωνα με προφίλ του ενδιαφερόμενου, το οποίο είναι στοχευμένο στις προσωπικές του ανάγκες.
  3. Ανατροφοδότηση σε τακτά χρονικά διαστήματα ύστερα από μετρήσεις βάρους και περιφερειών σώματος με καθοδήγηση που θα δωθεί, με σκοπό την προσαρμογή του διατροφικού προγράμματος σύμφωνα με την πρόοδο αλλά και τις παρατηρήσεις του ενδιαφερόμενου.

Επικοινωνήστε για ραντεβού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξ' αποστάσεως συνεδρίες αλλά και τις διαθέσιμες ημερομηνίες για την πρώτη σας συνεδρία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω: