Ελαιόλαδο, μεσογειακή διατροφή & σακχαρώδης διαβήτης

Ελαιόλαδο, μεσογειακή διατροφή & σακχαρώδης διαβήτης   Εισαγωγή Στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες, ο επιπολασμός του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 έχει σταθερά ανοδική πορεία. Πέραν της γενετικής προδιάθεσης, σημαντικό ρόλο στην αιτιολόγηση αυτού του τύπου διαβήτη έχουν και εξωτερικοί παράγοντες. Κατά