/
1 View0

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του υπερβάλλοντος βάρους-λίπους απαιτεί μια πολυπαραγοντική προσέγγιση, διαμόρφωση μίας πιο σωστής διατροφικής συμπεριφοράς, αύξηση της κίνησης καθημερινά και συχνά κατάλληλη ψυχοθεραπεία. Η διαιτητική αντιμετώπιση είναι το πρωταρχικό βήμα που πρέπει να λάβουμε ώστε να εξασφαλιστεί η απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους, η πιο μακροχρόνια διατήρηση του υγιούς βάρους, η αντιμετώπιση των συνοδών παθολογικών καταστάσεων, καθώς και η αποφυγή ανεπιθύμητων επιπλοκών. Η χορήγηση συγκεκριμένου διαιτολογίου και ο περιορισμός των θερμίδων και των περιττών τροφίμων είναι η πιο αποδοτική και ενδεικνυόμενη θεραπεία για ένα παχύσαρκο άτομο. Οι διαιτητικές παρεμβάσεις βασίζονται συνήθως στη δημιουργία ενός αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας (οι θερμίδες που προσλαμβάνονται πρέπει να είναι λιγότερες από τις θερμίδες που καταναλώνονται) ώστε η ενέργεια που προσλαμβάνεται από τον οργανισμό να είναι χαμηλότερη από τις ενεργειακές ανάγκες του ατόμου.

 

Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής

Ταυτόχρονα με τη λήψη του προγράμματος διατροφής, το οποίο σχεδιάζεται πάνω στις ανάγκες, τις ενεργειακές και διατροφικές απαιτήσεις αλλά και τις συνήθειες του ατόμου, θα πρέπει να υπάρχει τακτική και κατάλληλη διατροφική εκπαίδευση σχετικά με τις διαιτητικές του συνήθειες και τη διατροφή γενικότερα, έτσι ώστε, μετά το πέρας του προγράμματος αδυνατίσματος, το άτομο αυτό να είναι σε θέση να υιοθετήσει ένα υγιεινότερο τρόπο διατροφής και να αναπτύξει μια διαφορετική και ορθότερη σχέση με το φαγητό και τη λήψη τροφής. Η τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση, κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι, όπως δείχνουν οι περισσότερες μελέτες, το 90-95% όσων έχασαν βάρος το επανακτούν σε διάστημα 1-2 χρόνων.

Βασικός μας στόχος πρέπει να είναι ένα αρχικό θερμιδικό έλλειμμα ίσο με 500-1000 kcal/ημέρα και ο σχεδιασμός διαιτολογίων των 1200-1400 θερμίδων, για τις γυναίκες, και 1400-1800 θερμίδων, για τους άντρες. Αυτή είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος απώλειας βάρους μέσω διαιτητικής παρέμβασης, η οποία παρουσιάζει τις λιγότερες επιπλοκές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 kg σωματικού λίπους ισοδυναμεί με 7000-7500 kcal, με τις δίαιτες αυτές επιδιώκεται απώλεια ίση προς 0,5-1 kg / εβδομάδα τουλάχιστον, και ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Οι δίαιτες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν κλασικές και συνήθεις τροφές που καταναλώνει το κάθε άτομο με βάση πάντα τους υπολογισμούς του βασικού μεταβολικού ρυθμού (BMR) και της ενεργειακής δαπάνης του ατόμου μέσα από άσκηση και καθημερινές δραστηριότητες. Έτσι συντάσσεται ένα διαιτολόγιο το οποίο περιέχει όλες τις ομάδες τροφίμων και ταυτόχρονα προσφέρει τα βασικά θρεπτικά συστατικά στις σωστές αναλογίες. Εκτός όμως από την διατήρηση της απώλειας του σωματικού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι δίαιτες αυτές πρέπει να επιλέγονται, δεδομένου ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία του παχύσαρκου ατόμου και δεν δημιουργούν έντονο αίσθημα στέρησης ενώ μειώνουν την πιθανότητα υποτροπής και επαναπρόσληψης τους βάρους.

Τι εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα;

Οι εξατομικευμένες, μέτρια υποθερμικές δίαιτες είναι προγράμματα διατροφής, τα οποία για να είναι αποτελεσματικά απαιτούν την πιστή τήρηση τους, αλλά και το συνδυασμό τους με αντίστοιχη διαφοροποίηση και προσαρμογή συμπεριφοράς και κίνηση-άσκηση. Τα προγράμματα αυτά είναι επιτυχή όταν θέτουν εφικτούς στόχους, για το άτομο που αντιμετωπίζει το αυξημένο βάρος σώματος. Τέλος, όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, για να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, κατά την προσπάθεια για απώλεια βάρους, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε επίσης την μέτρηση του λίπους, ως συμπληρωματική μονάδα μέτρησης για την απώλεια βάρους. Έτσι, πέρα από τη μέτρηση των κιλών είναι σημαντικό να παρακολουθούμε και την απώλεια του σωματικού λίπους έτσι ώστε να αξιολογούμε καλύτερα το αποτέλεσμα αλλά και να παρέχουμε στο ενδιαφερόμενο άτομο ένα επιπλέον κίνητρο.

ΠΗΓΗ:

Reig García-Galbis M, Rizo Baeza M, Cortés Castell E. INDICATORS OF SUCCESS IN THE DIETARY MANAGEMENT OF OVERWEIGHT AND OBESITY: WEIGHT, BODY FAT LOSS AND QUALITY. Nutr Hosp. 2015 Sep 1;32(n03):1009-1016.

http://www.kalikardia.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5/