Το πάχος του λαιμού μιλά για την καρδιά μας

  Μέχρι τώρα μετρούσαμε τον δείκτη μάζας σώματος και την περιφέρεια της μέσης. Εφεξής, φαίνεται πως πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και την περιφέρεια του λαιμού μας. Διότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα, χονδρός λαιμός (μπορεί να) σημαίνει αδύναμη καρδιά,

CLA & ω3 σε ινσουλινοευαίσθητους άντρες

H προσθήκη στη δίαιτα τόσο του συζευγμένου λινολεϊκού οξέος (conjugatedlinoleicacid (CLA)) όσο και των ω-3  έχει φανεί, από προηγούμενες μελέτες, πως έχουν επίπτωση στη συσσώρευση λίπους και στα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα. Παράλληλα όμως έχει φανεί ότι το CLAμπορεί

Ο ρόλος του γλουταμινικού μονονατρίου στην εμφάνιση της παχυσαρκίας

Το γλουταμινικό μονονάτριο (MSG-monosodium glutamate) είναι το μονό νάτριο άλας του γλουταμινικού οξέος και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα ενισχυτικά γεύσης, που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων. Η ουσία αυτή αν και συντίθεατι από το σώμα και βρίσκεται σε

Η περιφέρεια της μέσης «μιλά» για την υγεία μας

Η περιφέρεια της μέσης «μιλά» για την υγεία μας    ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ της περιφέρειας της μέσης αποτελεί πολύ σημαντικότερο καθοριστικό παράγοντα για την υγεία απ΄ ό,τι το βάρος, διαπίστωσαν γιατροί. Σε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι